🚩นางสาวสำลี เอี่ยมขจร มอบพัดลมตั้งพื้นให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี🚩
✨วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น.✨
🌟โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ นางสาวสำลี เอี่ยมขจร เนื่องในโอกาสมอบพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงพยาบาล
🌟ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ🙇‍♀️
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
#ข่าวรับบริจาค
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊