🚩คุณวุฒิพงษ์ กาเมือง คุณเจษฎา ธรภักดิ์ และคุณวรรณวิจิตต์ ฮามิลตัน บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ กระบอกปัสสาวะ อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขา (Walker) และสบู่ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี🚩
✨วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.✨
🌟โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ คุณวุฒิพงษ์ กาเมือง คุณเจษฎา ธรภักดิ์ และคุณวรรณวิจิตต์ ฮามิลตัน เนื่องในโอกาสบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ จำนวน 96 ชิ้น กระบอกปัสสาวะ กายอุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขา (Walker) และสบู่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป
🌟ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ🙇‍♀️
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊
#ข่าวรับบริจาค