🚩คุณสมเพ็ชร – คุณศุภางค์ เลาหสินณรงค์ บริจาคอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี🚩
🌟วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น.🌟
✨โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ คุณสมเพ็ชร – คุณศุภางค์ เลาหสินณรงค์ เนื่องในโอกาสบริจาคอาหาร(หมี่กรอบทรงเครื่อง) จำนวน 190 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด เพื่อแบ่งปัน ส่งต่อความรัก ความห่วงใยให้กับประชาชนผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
✨ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ🙇‍♀️
📰ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
#ข่าวรับบริจาค
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊