🚩ครอบครัวสองสมุทรมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี🚩
🌟โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ ครอบครัวสองสมุทร เนื่องในโอกาสมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา.
🌟ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ🙇‍♀️
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
#ข่าวรับบริจาค
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊