โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวคุณแม่ปทุม หอมตระหลบ ที่กรุณาบริจาคพัดลม 10 ตัว และ ที่นอนลม 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ใช้สำหรับดูแลบริการผู้ป่วย

โดยมี คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดยาง จังหวัดเพชรบุรี

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ