โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพงศ์ศักดิ์ – คุณนันทนา กาญจนเสวี และครอบครัว โดยดร.วิวรรธน์ กาญจนนันทิวัฒน์ เป็นตัวแทน มอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง มูลค่า 1,350,000 บาท ให้กับ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พญ.วีณา ไชยยศ นพ.จิรายุ เล็กพิทยา พญ.จิราพรรณ ศิลาอ่อน และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ในโอกาสนี้ ทางโรงพยาบาลได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคุณพงศ์ศักดิ์ กาญจนเสวี ที่กรุณาต่อโรงพยาบาลเสมอมา โดยครอบครัวกาญจนเสวีได้บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,360,000 บาท

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ