โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณเอนก – คุณรุ่งทิพย์ ส่องพราย ประธานบริหารบริษัท เดอะเบสท์อาร์เอ (ไทยแลนด์) จำกัด และกัลยาณมิตร ที่กรุณามอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน มูลค่า 180,000 บาท ให้กับ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พญ.วีณา ไชยยศ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณสำนักงานชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ในโอกาสนี้ คุณเอนก-คุณรุ่งทิพย์ ยังมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คุณแม่ของน้องที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และได้เครื่องช่วยหายใจเครื่องนี้ช่วยให้ยังคงมีชีวิตต่อไป

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ