โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ
ชมรมจักรยานศิษย์เก่าสาธิตจุฬา (CUD BIKE CLUB) โดยคุณระดับ กาญจนะวณิชย์ ผู้แทนคณะ ที่กรุณามอบ “เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 34 เครื่อง และ หน้ากากอนามัย ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 17 ชุมชน
เพื่อให้อาสาสมัครมีอุปกรณ์ดูแลประชาชน อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจทีม อสม. ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เป็นจิตอาสาทำงานด้านสาธารณสุข เพื่อประชาชน

โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี
“สโมสรโรตารี่บางรัก” ที่กรุณามอบเปลเด็กแรกเกิด จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 75,000 บาท ให้งานห้องคลอด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ใช้บริการดูแลทารก
โดยมีคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่งานห้องคลอด เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ
บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด และ บริษัท พี เอส อาร์ อินเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด
ที่กรุณามอบ เครื่องส่องไฟรักษาเด็กภาวะตัวเหลือง จำนวน 2 ชุด
โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และพยาบาลหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

25 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ
“มูลนิธิพุทธรักษา” ที่ให้ความกรุณาบริจาค หนังสือสวดมนต์ รวมบทสวดมนต์ต่อชีวิต และรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ
โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ

25 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ
“บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด” ที่ให้ความกรุณาบริจาค ชุด PPE จำนวน 90 ชุด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ
โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ

25 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ
“บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)” ที่ให้ความกรุณาบริจาค หน้ากากผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อความปลอดภัยและช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ
โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ

19 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ “บริษัท Pose Health Care กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรม และสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ที่ให้ความกรุณาบริจาคผลิตภัณฑ์น้ำยาทำลายเชื้อ จำนวน 8 แกลลอน เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ

19 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี
“ร้านเพชรเกษมเคหะภัณฑ์ และครอบครัว” ที่ให้ความกรุณา บริจาค ชุด PPE จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

19 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี
“กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี” นำโดย นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความกรุณา บริจาคหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบ

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์โรงพยาบาล ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนัก
เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ

18 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ บริษัท ไมโคร ปรีซิซั่น จำกัด ที่กรุณามอบ Face Shield คุณภาพดี จำนวน 18 ชิ้น เพื่อช่วยให้เรามีอุปกรณ์ที่ปลอดภัย เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

18 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กรุณาส่งกำลังให้กับประเทศไทย ผ่านกองบริหารสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้รับ Surgical Mask จำนวน 64 แพ๊ค (5,120 ชิ้น) เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ช่วยให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สู้ภัย COVID-19

18 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง และ Socialgiver ที่กรุณาบริจาค หน้ากาก KN95 จำนวน 100 ชิ้น เพื่อช่วยให้เรามีอุปกรณ์ที่ปลอดภัย เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

18 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ บริษัท เปี่ยมสุข พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่กรุณามอบ Face Shield คุณภาพดี จำนวน 15 ชิ้น เพื่อช่วยให้เรามีอุปกรณ์ที่ปลอดภัย เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ที่ช่วยให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สู้ภัย COVID-19

17 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ที่กรุณาส่งกำลังใจ มอบ
– ถุงมือยาง จำนวน 2 กล่อง
– Medical Boot Cover จำนวน 40 คู่
– Face Shield จำนวน 20 อัน
– ชุด PPE จำนวน 10 ชุด
– หน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง
มาให้เราเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย นพ.อัญชนะ พานิช และ นพ.นราธิป ทองทับ เป็นตัวแทนรับมอบ

17 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ บริษัทเบญจคุณ จำกัด ที่กรุณาส่งกำลังใจ มอบ Reusable Coverall จำนวน 188 ชุด ในโครงการ “รีไซเคิลขวดน้ำ PET เป็นชุด PPE ให้หมอ” เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย นพ.อัญชนะ พานิช และ นพ.นราธิป ทองทับ เป็นตัวแทนรับมอบ

17 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กรุณาส่งกำลังให้กับประเทศไทย ผ่านกองบริหารสาธารณสุข ซึ่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้รับจัดสรร
ชุด PPE จำนวน 300 ชุด และ หน้ากากอนามัย จำนวน 16 กล่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย นพ.อัญชนะ พานิช และ นพ.นราธิป ทองทับ เป็นตัวแทนรับมอบ

อิ่มท้อง อิ่มใจ
16 มิถุนายน 2563

กองทัพต้องเดินด้วยท้องและสู้ด้วยใจ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ ชมรมพันธกิจเพื่อคนพิการ ที่กรุณามอบกำลังใจ ส่ง”คุกกี้ พระพร” มามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เราสู้ต่อไป

อิ่มท้อง อิ่มใจ
16 มิถุนายน 2563

กองทัพต้องเดินด้วยท้องและสู้ด้วยใจ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ที่กรุณามอบกำลังใจ นำโยเกิร์ตดีไลท์ จำนวน 2,232 ถ้วย มามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เราสู้ต่อไป

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และอนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ

ชมรมจักรยานสาธิตจุฬา (CUD BIKE CLUB) ที่กรุณามอบ “ถุงยังชีพ”ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 100 คน
เป็นการให้กำลังใจทีม อสม. ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เป็นจิตอาสาทำงานด้านสาธารณสุข เพื่อประชาชน

โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันตก ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการในวิกฤต COVID-19 โดยนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และตัวเแทนคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ

คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันตก และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ที่กรุณามอบเงินให้ทางโรงพยาบาลได้มีงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ
“ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะศิษย์บ้านเพชรบำเพ็ญ” ได้นำส้มตำ และข้าวเหนียวมะม่วง มามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 พ.ค.63 จำนวน 400 ชุด และวันจันทร์ที่ 1 มิ.ย.63 จำนวน 1,200 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มีแรงสู้ภัย COVID และมีพลังเพื่อทำประโยชน์ ดูแลประชาชนต่อไป

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณท่าน และอนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ