โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีขอกราบขอบพระคุณ คุณพิมพ์นิภา รุจีนิธิโรจน์ ที่กรุณานำน้ำอโวคาโด มาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง เพื่อสมทบช่วยเหลือคนไข้อนาถาของโรงพยาบาล

โดยมี คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ