โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีขอกราบขอบพระคุณ ผู้ปกครอง ม.3/8 ร.ร.เซนต์คาเบรียล
คุณปรานอม มิ่งรักธรรม และกลุ่มเพื่อน
คุณคชพัฒน์ สว่างยิ่ง และกลุ่มเพื่อน
พ.ต.นฤทธิ์ – ชนาภา ยิ้มภักดี
และเพื่อนเจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันสุขภาพ
ร่วมบริจาคที่กรุณาบรจาค ผ้าห่มสำหรับพระภิกษุ จำนวน 75 ผืน มูลค่า 26000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ หน้าห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุณาช่วยเหลือโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเสมอมา และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ