วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น.
ครอบครัวคุณพ่อประชา เต็มตำนาน บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ