ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการในรายการที่ไม่ได้เปิดบริการของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 242 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-ร่าง- ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)