ยกเลิกการให้บริการคลินิก เจอ แจก จบ และศูนย์ตรวจ ATK ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

📣โรงพยาบาลพระจอมเกล้ […]