📣โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ…🚩

📌ยกเลิกการให้บริการคลินิก เจอ แจก จบ และศูนย์ตรวจ ATK ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป..📌

😷🤧🤒ทั้งนี้…ผู้ที่มีอาการสงสัยหรือตรวจ ATK ให้ผลบวก 👉สามารถเข้าการรักษาได้ที่ รพ.สต หรือคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่ตำบลของท่าน✨

🌟เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกเลิกโควิด-19จากการเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ค่ะ🌟