👥#รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 6️⃣ อัตรา

🎯 ตั้งแต่บัดนี้ – 29 เมษายน 2567

✨ สัมภาษณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2567

📞 สอบถามเพิ่มเติม 032-709999 ต่อ 1349