โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณโรงแรมรอยัลไดมอน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับกลุ่มผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว ตามนโยบายจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ปี2567 ของกระทรวงสาธารณสุข