ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานประจำตึก/พนักงานซักฟอก