ตามที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ได้ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

และได้มีกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะคือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ ห้องประชุมนพเก้า อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นั้น

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอย้ายสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เป็น ห้องประชุมโกเมน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 4 ในวัน และ เวลาดังกล่าว

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

หรือโทรติดต่อได้ที่ 032-709-999  ต่อ 1104