“คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบพิธี ส่งมอบหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพระราชทาน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี”
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(วันที่ 8 เมษายน 2565)นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีส่งมอบหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ แพทย์ พยาบาลและประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีนางวีณา ไชยยศ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เข้ารับกุญแจพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สำหรับหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพระราชทาน ฯ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และทรงพระราชทานหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมและศูนย์เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ณ วังสระปทุม นำมาซึงความปลาบปลื้มปีติแก่คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนผู้รับบริการ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา สนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน
โดยหอผู้ป่วยแห่งนี้ เปิดให้บริการผู้ป่วยทารกและเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 15 ปี ทางด้านกุมารเวชกรรม และด้านศัลยกรรมอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่มีปัญหาด้านระบบหายใจ จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ทั้งผู้ป่วยภายในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมีหออภิบาลทารกแรกเกิด จำนวน 10 เตียง หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมที่เป็นเด็กโต 2-4 เตียง และหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ป่วย จำนวน 10 เตียง ซึ่ง มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ได้สนับสนุน เป็นสะพานบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธา และจากงบประมาณแผ่นดิน ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความทันสมัย ให้สามารถช่วยเหลือเด็กน้อยที่ป่วยให้มีโอกาสรอดชีวิต ได้มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นอนาคตของชาติสืบต่อไป