๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ณ ลานพ่อปู่”

นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมกันทำบุญถวายห่มผ้าพระธาตุเจดีย์เขาพนมขวด ซึ่งถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เป็นสัญลักษณ์แห่ง คุณงามความดี เป็นนิมิตหมายเครื่องเตือนใจ ให้ละชั่ว และความทำดี
ในโอกาสปีใหม่ไทย ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์