✨🙏🏻โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ถวายความภักดี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565🙏🏻✨

🌟วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น.🌟
นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมสร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา

#pck
#โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
#งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี