นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 และคณะตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปภาพรวมการลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 31สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

📰ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา

#pck
#โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
#งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี