✨วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.29 น.✨
🌟นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีไหว้บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนดำเนินการเข้าก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ส่วนต่อขยาย Smart OPD เพื่อให้บริการประชาชนผู้มารับการรักษาพยาบาล ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี….โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2565 และจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2566 ณ พื้นที่ก่อสร้าง (ส่วนที่จอดรถจักรยานยนต์) ด้านข้างอาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
✨ทั้งนี้ ในเวลาต่อมา นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบพกพา พร้อมจอภาพคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่า 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิฯ และคุณเจียรนัย บุญประสงค์ มอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในงานหอผู้ป่วยอายุรกรรมและห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยมีนายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ🙏

📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา