การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ประจำปีงบประมาณ 2566🚩
🌟วันที่ 19 และ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.🌟
✨นายแพทย์จิรายุ เล็กพิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ และนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี✨
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา