ใกล้เข้ามาแล้ว !! PCK HEALTH EXPO 2023
“Quality and safety in the new ERA” มหกรรมคุณภาพ ปี 2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566

จึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดการ คณะกรรมการผู้วิพากษ์ และลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการทุกประเภทดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 032 709 999 ต่อ 1207