ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตยาจุดกันยุงในจังหวัดสมุทรสาคร
พบยาจุดกันยุงจำนวน ๗ ยี่ห้อ โดยทั้ง ๗ ยี่ห้อ ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขผลิตภัณฑ์ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงดังกล่าว เนื่องจากอาจมีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะทารกและเด็กเล็ก

ยาจุดกันยุงยี่ห้อดังกล่าว ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขออนุญาต
กับทาง อย. จึงไม่ได้ผ่าน การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้ได้ จากที่เคยส่งตรวจสอบ
ยาจุดกันยุงดังกล่าวพบสาร Dimefluthrin และ Meperfluthrin จัดเป็น
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งเป็นสารที่ อย. ยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียน โดยสารกลุ่ม Pyrethroids มักมีการโฆษณาว่าเป็นสารจากดอกไพรีทรัม อ้างว่ามีความปลอดภัยสูงซึ่งไม่เป็นความจริง ซึ่งสารดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบประสาทและความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณที่ร่างกายรับเข้าไป ซึ่งร่างกายรับสารนี้ได้ทางการกินกับการหายใจ หากได้รับปริมาณมากจะมีอาการมึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก ชัก หมดสติ
หรือพบอาการอื่น ๆ เช่น การระคายเคืองผิวหนังหรือทางเดินหายใจ

จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้ออย่าใช้ยาจุดกันยุงที่ไม่มีการแสดงฉลากเป็นภาษาไทย รวมทั้งมีการกล่าวอ้างว่ามีส่วนผสมจากสารสกัดจาก
ดอกไพรีทรัม ปลอดภัย เพราะอาจได้รับอันตราย หากจะจุดกันยุง
ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
โดยให้สังเกตที่ฉลาก ต้องมีเลขทะเบียน อย. วอส.