🌟10 มีนาคมของทุกปี คือวันสำคัญยิ่งของพวกเราชาวพระจอมเกล้าทุกคน🌟
🚩วันครบรอบ 73 ปี เรียนรู้ อยู่อย่างสุขภาวัฒน์ Live &Learn Phrachomklao city เมืองสุขภาพดี วิถีสุขภาวัฒน์🚩
🌟วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06:00 น ถึง 16:30 น.🌟
✨นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเนื่องในวันครบรอบ 73 ปี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี (10 มีนาคม 2567) โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล พระบรมสารีริกธาตุเขาพนมขวด ศาลพ่อปู่ ศาลพระภูมิเจ้าที่ , พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ , พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ 73 รูป , พิธีบวงสรวงและรำถวายมือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 , กล่าวสดุดีประกาศพระเกียรติคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายพงษ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์หินอ่อน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
🌟อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการผลงานกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล , สุขภาวัฒน์ Talk ตอน “เรียนรู้ อยู่อย่างสุขภาวัฒน์” , มอบประกาศเกียรติคุณแด่แพทย์จิตอาสาและผู้บริจาค ณ ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา