🚩โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม ชาวเพชรบุรี อ่อนหวาน ลดเค็ม ร่มเย็น เป็นสุข สุขภาพดีด้วยวิถีสุขภาวัฒน์ เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day)ประจำปี 2567🚩
💝วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
🌟นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ชาวเพชรบุรี อ่อนหวาน ลดเค็ม ร่มเย็นเป็นสุข สุขภาพดี ด้วยวิถีสุขภาวัฒน์ เนื่องในวัน🌟วันไตโลก (World Kidney Day)🌟 ภายใต้คำขวัญ “ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา” โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันไตโลก เพื่อรณรงค์ให้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคไต รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต
💁‍♀️นายแพทย์พิเชษฐ ได้กล่าวว่า “โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง นับวันจะรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหากับระบบสาธารณสุข ซึ่งมีผลโดยตรงจากพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ทำให้งานสาธารณสุขต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพเพื่อป้องกันโรคตามวิถีทางสุขภาวัฒน์ เพื่อให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความยั่งยืน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีตระหนักถึงการมีสุขภาพใจดี ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการที่ก้าวหน้าเท่าเทียมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของไต การใช้ยาที่เหมาะสมสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงโรคไตได้อย่างถูกต้อง สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคไต ได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เข้าถึงบริการในคลินิกเฉพาะโรค และการบำบัดทดแทนไตอย่างเท่าเทียมในทุกสิทธิ์การรักษา”
💁‍♀️ซึ่งในงานมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย ดังนี้
📌ลำตัด “ฉ่อยสุขภาวัฒน์” By.ทีมรพ.สต.ต้นมะม่วง
📌คุณหมอมาเล่า “การชะลอไตเสื่อม ตามวิถีสุขภาวัฒน์” By.นายแพทย์วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ
💁‍♀️ซุ้มกิจกรรมต่างๆ
🌸ลองดูดุ๊‼️เสี่ยงไตป๊าวว..
🌸แค่ขยับ ออกกำลังกาย ออกกำลังกาย
🌸กินได้ อร่อยด้วย อาหารชะลอไปเสื่อม
🌸มุมสบาย…ผ่อนคลายวิถีแผนไทย
🌸หยกยา…กินยาของหมอไตไม่เสื่อม
🌸ล้างไต…บำบัดทดแทนไต
🌸ทำบุญยิ่งใหญ่บริจาคอวัยวะ
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้อง Central Lab โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
✨ชาวเพชรบุรี สุขภาพดี ด้วยวิถีสุขภาวัฒน์✨
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
📸ภาพข่าวโดย… งานโสตทัศนศึกษา