[ร่าง] ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับตะกอนในปัสสาวะและน้ำยาพร้อมแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าเครื่องบ่มเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดแบบอัตโนมัติ (Haemoculture) พร้อมขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาการเช่าเครื่องทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมการ์ด/เพลททดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)