ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีทัศน์ ชนิดภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีทัศน์ ชนิดภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคา (หน้าทาวเฮาส์แพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวีดีทัศน์ชนิดเชื่อมต่อแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)