คุณสุกัญญา อินทวาด และคุณอุไรวรรณ ศิวาลัย บริจาคเครื่องเทอร์โมแสกนวัดไข้ จำนวน 8 เครื่อง

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]

พันตรีนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ และเพื่อนดารานักแสดง ช่อง 3 บริจาค วิทยุสื่อสาร จำนวน 20 เครื่อง

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]

หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น และ คุณมณฑิรา แจ้งสุวรรณ บริจาคเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]

คุณพิมพ์นิภา รุจีนิธิโรจน์ มอบน้ำอโวคาโด และมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบช่วยเหลือคนไข้อนาถาของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ จำกัด มอบ กล้วยหอม จำนวน 70 ลัง มาเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]

คุณสมพงษ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา และครอบครัวฉัตรกุล ณ อยุธยา มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท จัดซื้อเครื่องช่วยส่องหาหลอดเลือดดำ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]