สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กระชับความสัมพันธ์ ลงเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน “พี่เยี่ยมน้อง”

สำนักงานสาธารณสุขจัง […]