คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “พระนครคีรี สดุดีจอมราชัน มหัศจรรย์แดนมรดกโลก” ครั้งที่ 37

วันพฤหัสบดีที่ 14 มี […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม ชาวเพชรบุรี อ่อนหวาน ลดเค็ม ร่มเย็น เป็นสุข สุขภาพดีด้วยวิถีสุขภาวัฒน์ เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day)ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]

การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ประจำปีงบประมาณ 2566

การตรวจเยี่ยมและติดต […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปภาพรวมการลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพ […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ถวายความภักดี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

✨🙏🏻โรงพยาบาลพระจอมเก […]